Skip to Content
Cylinda Support
Cylinda spishällarDisplayen visar "dE"

Cylinda spishällar

För oss är det viktigt att du känner dig helt nöjd med ditt köp och att allt fungerar som det ska. Behöver du ändå hjälp med din spishäll kan vi lösa det mesta snabbt och smidigt.

Displayen visar "dE"

Prova den här lösningen

Avsluta demoläge

Demoläget förhindrar återuppvärmning av kokzonerna. För att inaktivera demoläget följ instruktionerna nedan:

IHI 9161 S

  1. Koppla från hällen från dess strömkälla i minst 60 sekunder

  2. Återanslut spisen till strömmen

  3. Vänta på påslagssekvensen

  4. Tryck på valknapparna för kokzonen uppe till vänster och uppe till höger samtidigt i åtminstone 3 sekunder inom 60 sekunder (se bild)

  5. "dE" bör försvinna från displayen

IHI 9165/9166 SRX

  1. Koppla från hällen från dess strömkälla i minst 60 sekunder

  2. Återanslut spisen till strömmen

  3. Vänta på påslagssekvensen

  4. Tryck inom 60 sekunder på snabbuppvärmningsknappen "P" på knappsatsen längst ner i fem sekunder (se bild)

  5. "dE" bör försvinna från displayen

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaCylinda spishällar
Välj en annan produkt
Innehåll
Cylinda AB, 191 83 Sollentuna | Copyright © Cylinda 2024Sitemap