Skip to Content
Cylinda Support
Cylinda tvättmaskinerKonstig lukt från maskinen

Cylinda tvättmaskiner

För oss är det viktigt att du känner dig helt nöjd med ditt köp och att allt fungerar som det ska. Behöver du ändå hjälp med din tvättmaskin kan vi lösa det mesta snabbt och smidigt.

Konstig lukt från maskinen

Prova den här lösningen

Rengör pumpfiltret

Här är en steg-för-steg-guide som hjälper dig att rengöra pumpfiltret:

1

Pumpa ut vattnet

Innan rengöringen, använd programmet Tömning för att pumpa ut vattnet ur maskinen.

Programmet väljs med hjälp av programväljarvredet och sätts igång som ett vanligt program.

2

Dra ur elkontakten och stäng av kranen till maskinen

3

Öppna pumpfilter-luckan

Det finns ett verktyg bakom tvättmedelsfacket.

Tryck på push för att dra ut facket och ta sedan ut verktyget.

Tryck in det högst upp i skåran till höger på luckan och dra det neråt tills du hör ett klick.

Öppna nu luckan som vanligt.

4

Dränera vattnet

Frigör vattenutloppsslangen från hållaren.

Placera änden av vattenutloppsslangen över en stor, grund behållare och öppna locket i änden på slangen.

5

Dra ut filtret

Vrid filtret motsols och dra ut det.

6

Rengör filtret

Rengör filtret noggrant under rinnande vatten.

7

Rengör filterhuset

Ta bort alla orenheter och fiber från filterhuset och impellern.

8

Sätt tillbaka filtret

Sätt fast filtret genom att vrida det medsols.

För korrekt täthet ska filterpackningens yta vara ren.

Sätt sedan tillbaka tömningsslangen och stäng luckan.

9

Starta upp maskinen

Sätt i kontakten igen, öppna kranen och tryck på strömbrytaren för att starta upp maskinen.

Om du var mitt i ett program, tryck på START-knappen för att återuppta det.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaCylinda tvättmaskiner
Välj en annan produkt
Innehåll
Cylinda AB, 191 83 Sollentuna | Copyright © Cylinda 2024Sitemap