Skip to Content
Cylinda Support
Cylinda kylarKylskåpet står snett

Cylinda kylar

För oss är det viktigt att du känner dig helt nöjd med ditt köp och att allt fungerar som det ska. Behöver du ändå hjälp med din kyl kan vi lösa det mesta snabbt och smidigt.

Kylskåpet står snett

💡 Det är viktigt att kylskåpet står helt rakt, annars kan dörren deformeras vilket är svårt att reparera

Prova den här lösningen

Justera kylskåpets fötter så att det står helt rakt

Detta bör göras av två personer

Justerera kylskåpet genom att vrida fötterna. Hörnet där fötterna finns sänks när du vrider i den svarta pilens riktning och höjs när du vrider i motsatt riktning.

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaCylinda kylar
Välj en annan produkt
Innehåll
Cylinda AB, 191 83 Sollentuna | Copyright © Cylinda 2024Sitemap