Skip to Content
Cylinda Support
Cylinda kombinerade tvätt & torkarTvättmedelsrester kvar i facket

Cylinda kombinerade tvätt & torkar

För oss är det viktigt att du känner dig helt nöjd med ditt köp och att allt fungerar som det ska. Behöver du ändå hjälp med din kombinerade tvätt & torkar kan vi lösa det mesta snabbt och smidigt.

Tvättmedelsrester kvar i facket

Prova den här lösningen

Rengör tvättmedelsfacket

VARNING: Rengör aldrig facket i diskmaskin.

Långsiktigt bör du alltid se till att facket är torrt innan du häller i tvätt- eller sköljmedel. Särskilt om du använder pulvermedel.

Du bör även se till att du har förvarat tvättmedlet korrekt. Det bör förvaras:

  • Torrt

  • Förslutet

  • Rumstempererat

Tvättmedel kan bli förstört eller klumpa ihop sig av värme och vätska utanför maskinen och således blockera utloppet från facket.

Kortsiktigt tar följande steg för steg-guide dig igenom rengöringen.

1

Dra ut kontakten och stäng kranen

2

Dra ut facket så långt du kan

3

Ta ut facket från maskinen

Tryck på det indikerade området för att lossa spärren. Dra samtidigt facket utåt tills det lossnar från maskinen.

4

Ta ut och rengör de löstagbara delarna

Se till att noggrant rengöra spolproppen, indikerad i rött, för att få bort alla mjukrengöringsrester.

5

Rengör facket

Spola facket under vatten och rengör med en borste.

6

Rensa fackets hål i maskinen

Borsta bort eventuella tvättmedelsrester som blivit kvar i tvättmedelsfackets hål.

7

Sätt tillbaka de löstagbara delarna

Kontrollera att de sitter ordentligt.

8

Torka av facket och sätt tillbaka det

Använd en handduk eller torr trasa för att torka av.

9

Sätt in kontakten och öppna kranen igen

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaCylinda kombinerade tvätt & torkar
Välj en annan produkt
Innehåll
Cylinda AB, 191 83 Sollentuna | Copyright © Cylinda 2024Sitemap