Skip to Content
Cylinda Support
Cylinda kombinerade tvätt & torkarFelkod - Er 03

Cylinda kombinerade tvätt & torkar

För oss är det viktigt att du känner dig helt nöjd med ditt köp och att allt fungerar som det ska. Behöver du ändå hjälp med din kombinerade tvätt & torkar kan vi lösa det mesta snabbt och smidigt.

Felkod - Er 03

Prova den här lösningen

Rengör pumpfiltret

Vi rekommenderar att du rengör pumpfiltret en gång varannan månad.

Följande steg för steg-guide tar dig igenom rengöringen.

1

Dra ut kontakten och stäng kranen

2

Öppna pumphöljet

Du kan använda tvättmedelsspaden som medföljer vissa modeller eller något annat platt verktyg, t.ex en bordskniv.

Sätt verktyget i lockets öppning och tryck försiktigt bakåt.

3

Sätt en behållare under öppningen

Det kan ansamlas vatten i maskinen som rinner ut när man öppnar filterkåpan.

VARNING: Vattnet i pumpen kan vara varmt.

4

Öppna filterkåpan

Vrid filterkåpan moturs och den den utåt. Vänta medan vattnet rinner ut.

5

Rengör filtret

Ta bort främmande föremål från filtret med en mjuk borste och spola det med rent vatten.

6

Sätt tillbaka filtret

Sätt in det och vrid medurs.

7

Stäng pumphöljet

När du stänger pumphöljet, se till att fästena inuti höljet möter hålen på frontpanelen.

8

Sätt i kontakten och öppna kranen igen

Behöver du mer hjälp?

Ställ en annan frågaCylinda kombinerade tvätt & torkar
Välj en annan produkt
Innehåll
Cylinda AB, 191 83 Sollentuna | Copyright © Cylinda 2024Sitemap